Skivefordeling - Innskyting torsdag

VIKTIG INFORMASJON - torsdag:

Selv om de fleste koronatiltak nå er fjernet så ønsker vi å gjennomføre treningsdagen med minst mulig smitterisiko med tanke på korona.  La oss unngå altfor store grupper med utøvere samlet på en gang. Vi oppfordrer alle utøvere til å trene på standplass i samme pulje som de skal konkurrere i.

Det vil si at det anbefales at G15/G16 trener kl 1000-1215, og at J15/16 trener kl 1230-1500. Vi anmoder om at alle prøver å ta hensyn til, og planlegge treningsdagen ut fra dette, men vi har forståelse for at langveisfarende ønsker å trene i andre halvdel uavhengig av kjønn.

På denne måte klarer vi å fordele utøverne jevnt gjennom dagen, og holde nødvendig avstand.

Innskyting torsdag, treningsdag

innskyting jenter torsdag

Skivefordeling - Innskyting fredag

Her er innskytingsliste for fredagens normaldistanse. Se programmet for oppdaterte tider.

Innskyting normal

innskyting normal j15_16

 

Skivefordeling - Innskyting lørdag

Her er innskytingsliste for lørdagens sprint. Se programmet for oppdaterte tider.

Innskyting sprint

inwnskyintg sprint J

 

Skivefordeling - Innskyting søndag

Første innskytingspulje er G15 og G16. Innskyting søndag skjer i henhold til startnummer:

Dvs at lag nr 1 skyter inn på skive 1, lag nr 2 på skive 2, lag nr 3 på skive 3 etc etc.....og lag nr 31 på skive 1, lag 32 på skive 2, lag 33 på skive 3 etc etc.

Det er satt av 45 minutter til innskyting. Det betyr at laget fra første innskytingspulje som starter i første start, f.eks lag 5 på skive 5, skyter inn først og har 22,5 min til rådighet. Mens laget som starter i andre start, f.eks lag 35 på skive 5, skyter inn de siste 22,5 minuttene av innskytingstiden til innskytingspulje 1.

Innskytingspulje 2 er  J15 og J16. Også her skjer innskyting i henhold til startnummer. Og systemet med hvem som skyter inn først er likt som for jentene.

Lykke til. Husk at stafett er stafett!

 

 

sponsorer