Rettningslinjer for Covid-19 håndtering under arrangmentet vil bli publisert nærmere arrangementsdato.
 
Regjeringen kommer med sine rettningslinjer for neste priode i slutten av uke 2.
Mandag 17.1 holder NSSF et eget møte med arrangører med info om tiltak. Deretter skal lokale hensyn tas. Vi har god dialog med bydelsoverlegen i Vestre Aker og vil holde tett kontakt her slik at vi raskt kan komme med nye info i/etter uke 3.