• Alle funksjonærer får servert lapskaus som serveres i Kraftsenter Holmenkollen som er forgeholdt funkjonær under arrangementet.
  • Alle funksjonærer parkerer gratis i Holmenkollen Nasjonalanlegg i forbindelse med arrangementet (se arenakartet)
Seksjon Seksjonsleder E-post Telefon
Tidtaking
Lasse Rogne
Skiskytterfesitval@bjerke-il.no  
Standplass Rune Jomaas rune.jomaas@gmail.com 90647707
Stadion Øyvind Frey oyvind.frey@gmail.com  
Løyper Simen Sogn-Larssen sisog@equinor.com 41440120
Rennkontor Hege Berg-Knutsen Hege.Berg-Knutsen@coop.no 98649515
Funksjonærsjef Elisabeth Kollerød elisabeth@grontpunkt.no 90766316

 

 

Samarbeidspartnere