Organinsasjonskomitéen har det overordnede ansvaret for arrangementet, rennkomitéen har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

Rennkomité

Tittel Navn E-post Telefon
Rennleder Hans Petter Kvarsnes hanspe-k@online.no 92413363
Standplassjef Rune Jomaas rune.jomaas@gmail.com 90647707
Løypesjef Simen Sogn-Larssen sisog@equinor.com 41440120
Stadionsjef Øyvind Frey oyvind.frey@gmail.com  
Leder rennkontor Hege Berg-Knutsen Hege.Berg-Knutsen@coop.no 98649515
       
Påmelding   skiskytterfestival@bjerke-il.no  
       

Teknisk delegerte

Navn E-post Telefon
Per Vinger per@vinger.net 959 72 296
Ann Kristin Årevik arevik@hotmail.com 906 17 886

Organisasjonskomité

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Eirik Hevrøy eirik@holmenkollenbiathlon.no 95770700
Nestleder Annelise Flaa Annelise.flaa@gmail.com 97684666
Sponsor/Marked Kjell-Tore Hansen kjell-tore.hansen@OBOS.no 90137509
Økonomi Trond Samseth Trond.Samseth@elavon.com 98226180
Sermoni Kay-Arne Aarlie kay-arne@outlook.com 97471400

 

sponsorer

 

Samarbeidspartnere