Torsdag 17. februar - TRENINGSDAG

VIKTIG INFORMASJON - torsdag:

For å kunne gjennomføre treningsdagen med minst mulig smitterisiko med tanke på korona, og samtidig unngå altfor store grupper med utøvere samlet på en gang, så oppfordres alle utøvere til å trene på standplass i samme pulje som de skal konkurrere i.

Det vil si at det anbefales at G15/G16 trener kl 1000-1215, og at J15/16 trener kl 1230-1500. Vi anmoder om at alle prøver å ta hensyn til, og planlegge treningsdagen ut fra dette.

På denne måte klarer vi å fordele utøverne jevnt gjennom dagen, og holde nødvendig avstand.

 

Tidspunkt (klokkeslett) Aktivitet
10:00 – 12:15  Offisiell Trening, skytebane og løyper
12:15 – 12:30  Pappbytte
12:30 – 15:00  Offisiell Trening, skytebane og løyper
   
17:30   Lagledermøte via Teams eller i storsalen på Soria Moria

 

Fredag 18. februar - SPRINT

Tidspunkt (klokkeslett) Aktivitet
08:30 – 09:30 Innskyting G15 og G16
09:45 – 12:25 Sprint, G15 & G16
   
Fra ca. 11.30 Blomsterseremoni (fortløpende, klassevis, på stadion for de 3 beste)
   
13:00 – 14:00 Innskyting J15 og J16
14:15 – 16:40 Sprint, J15 & J16
   
Fra ca. 15.30 Blomsterseremoni (fortløpende, klassevis, på stadion for de 3 beste)

 

Lørdag 19. februar - NORMAL

Tidspunkt (klokkeslett) Aktivitet
08:30 – 09:30 Innskyting G15 og G16
09:45 – 12:25 Normal, G15 & G16
   
Fra ca. 11.30 Blomsterseremoni (fortløpende, klassevis, på stadion for de 3 beste)
   
13:00 – 14:00 Innskyting J15 og J16
14:15 – 16:40 Normal, J15 & J16
   
Fra ca. 15.30 Blomsterseremoni (fortløpende, klassevis, på stadion for de 3 beste)
   
18.00 Premieseremoni (sted kommer)

 

Søndag 20. februar - STAFETT

Tidspunkt (klokkeslett) Aktivitet
08:30 – 09:15 Innskyting lagvis G15 og G16
09:30 – 12:40 Stafett G15 & G16
   
Fra ca. 11.30 Premieutdeling (fortløpende, klassevis, på stadion) 
   
13:00 – 13:45 Innskyting lagvis J15 og J16
14:00 – 17:10  Stafett J15 & J16
   
Fra ca kl 15:30 Premieutdeling (fortløpende, klassevis) på stadion

Samarbeidspartnere