Påmelding - Normal Fredag 18. februar 2022

Påmelding via eqtiming.no

Påmelding - Sprint Lørdag 19. februar 2022

Påmelding via eqtiming.no

Påmelding stafett: se egen info lenger nede på siden.

NB: Husk påmelding til begge individuelle øvelser. Frist for påmelding: Mandag 14. februar 2022 kl. 23:59

 

STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er:
Kr. 220,- pr konkurranse

PÅMELDING INDIVIDUELT

Online påmelding via www.eqtiming.no. 

Frist for påmelding: Mandag 14. februar 2022 kl. 23:59.

Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.

PÅMELDING STAFETT

Påmelding av stafettlag på nasjonale arrangement settes til tirsdag kl.23:59 i samme uke som arrangementet avvikles. For nasjonale arrangement gjøres fordelingen av stafettlag på siste lagledermøte før stafetten. Deretter blir link til påmelding sendt pr. e-post til lagleder for laget.

Frist for navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst 2,5 timer etter at offisiell liste foreligger fra konkurransen dagen før.

Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen: Lasse Rogne. E-Post: Skiskytterfesitval@bjerke-il.no

LISENS

Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret, kr. 100,- pr. konkurranse.

Oversikt over sesonglisenser.

TIDTAKERBRIKKE

Arrangør på nasjonale renn stiller med en elektronisk tidtakerbrikke pr utøver, samt at utøver bruker også personlig brikke. I konkurransen skal det brukes både egen brikke (venstre fot) og arrangør brikke (høyre fot). Hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan dette leies på rennkontoret i god tid før start.

  • Det skal kun benyttes brikker som har et brikkenummer høyere enn det som er oppgitt fra Emit her.

  • Det skal kun benyttes brikke som er nyere enn tre år eller som har byttet batteri de siste tre årene.

STARTNUMMER

Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved
adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot
startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-.

Spørsmål vedrørende påmelding kontakt:

skiskytterfestival@bjerke-il.no

 

sponsorer